5Rhythms

Wat is 5Ritmes?

De 5Ritmes is een dansvorm waarin je leert om je vrijer te bewegen om te komen tot meer zelfinzicht en authenticiteit. Er is geen choreografie, het is een vrije vorm van dansen. De ritmes Vloeiend, Staccato, Chaos, Lyrisch en Stil vormen de basis.

In het Vloeiende ritme oefenen we onze flexibiliteit. Door het volgen van spontane impulsen vinden we onze innerlijke waarheid. Wanneer we het vloeiende ritme belichamen, voelen we ons soepel en geaard. We komen tot overgave en vertrouwen erop dat onze voeten ons leiden naar daar waar we willen zijn.

Het Staccato ritme gaat over begrenzing en duidelijkheid. We volgen de beat en gaan de verbinding aan met de wereld om ons heen. Staccato opent de weg naar het hart. Het laat ons zien hoe we in de wereld kunnen staan, verbonden met onze voeten en gevoel. We leren op te komen voor wat ons aan het hart gaat, voor wie we liefhebben en waar we van houden.

Het Chaos ritme nodigt uit tot optimale bewegingsvrijheid. We laten hoofd, ruggengraat, heupen en voeten los en dansen vrijer dan we kunnen denken. Chaos verschuift onze aandacht van hoofd naar lichaam. We betreden onbekend terrein. In Chaos spat de bevrijdende energie van ons af. Dit is de kans om uit te breken en totaal één met de dans te zijn.

Op de bevrijding van chaos volgt het Lyrische ritme. Lyrisch is meer een staat van zijn dan een ritme. Lyrisch is expansief en verbindt ons met onze menselijkheid. In de lyrische dans oefenen we hoe we destructieve patronen kunnen doorbreken en ons kunnen overgeven aan ons bezielde zelf.

Stilte beweegt zowel van binnen als om ons heen. Als de dans ons voertuig is, is het ritme van Stilte onze eindbestemming. Het is een uitdaging om verstild te blijven bewegen en veranderen. Fysiek dansen we in slow motion, als een onvoorspelbare Tai Chi meester. Bewegen in Stilte en stil zijn in beweging brengt ervaring en wijsheid samen.

Gabrielle Roth

Gabrielle Roth ontwikkelde de 5Ritmes en leidde meer dan 40 jaar lang workshops over de hele wereld. Tienduizenden dansers die op zoek waren naar bevrijding van hart en ziel, vonden hun weg naar haar workshops. In deze periode ontwikkelde Gabrielle diverse lagen binnen de 5Ritmes: Waves, Heartbeat, Cycles, Mirrors en Silver Desert. Hiermee liet ze dansers bewegen door Lichaam, Hart, Gedachtenwereld, Ziel en Geest.

Waves: lichaam en aanwezigheid. Zijn en lichaam.
Heartbeat: emoties en liefde. Voelen en hart.
Cycles: levensfases en kennis. Weten en intuïtie.
Mirrors: bezieling en waarnemen. Zien en ziel.
Silver Desert: geneeskracht en spiritualiteit. Helen en geest/spirit.

“Ik heb een taal van patronen gevonden waarop ik vertrouw. Deze brengt ons in contact met universele waarheden. In het ritme van ons lichaam voelen we het contact met de oorsprong; de plek waar onze identiteit oplost in een eeuwig doorgaande stroom van energie. Energie beweegt in golven, golven bewegen in patronen, patronen bewegen in ritmes. Een mens is precies dat; energie, golven, patronen en ritmes. Niets meer, niets minder. Een dans.”  Gabrielle Roth